• Please Introductions yourself for the first time Read our policy Read how to user our forum

Search results

 1. Khemara

  នាងមទ្រីជាស្រ្តីកន្សៃសារពេជ្ញរបស់ព្រះពោធិសត្វ ។ ចូរបង្ហាញថាតើលក្ខណៈណាខ្លះដែលបញ្ជាក់ថានាងមទ្រីជាស្រ្តីកន្សៃសារពេជ្ញមែន ។

  ប្រធានៈ នាងមទ្រីជាស្រ្តីកន្សៃសារពេជ្ញរបស់ព្រះពោធិសត្វ ។ ចូរបង្ហាញថាតើលក្ខណៈណាខ្លះដែលបញ្ជាក់ថានាងមទ្រីជាស្រ្តីកន្សៃសារពេជ្ញមែន ។ សេចក្តីអធិប្បាយ នាងមទ្រីជាតួអង្គឯកស្រីនៅក្នុងរឿងព្រះវេស្សន្តជាតក...
 2. Khemara

  គន្លឹះក្នុងការបង្រៀន ភាសាខ្មែរសម្រាប់កុមារ

  មាតាបិតារបស់កុមារ គួរស្វែងយល់គន្លឹះបែបដើម្បីបង្រៀនកូនៗ ឲ្យចេះអាច សរសេរភាសាខ្មែរ ព្រោះបច្ចុប្បន្នកុមារ មួយផ្នែកមិនទាន់ចេះ បើទោះបីជាឡើងដល់កម្រិតសិស្សា ទី២-៣ ក៏ដោយ។
 3. Khemara

  មានមតិមួយលើកឡើងថា« មានតែចំណេះវិជ្ជាតែមួយមុខ ប៉ុណ្ណោះដែលអាចដឹកនាំមនុស្សទៅរកភាពថ្លៃថ្នូរបាន » ចុះអ្នកវិញយល់យ៉ាងណា ?ចូរពិចារណា ។

  ប្រធានៈ មានមតិមួយលើកឡើងថា« មានតែចំណេះវិជ្ជាតែមួយមុខ ប៉ុណ្ណោះដែលអាចដឹកនាំមនុស្សទៅរកភាពថ្លៃថ្នូរបាន » ចុះអ្នកវិញយល់យ៉ាងណា ?ចូរពិចារណា ។ សេចក្តីអធិប្បាយ មនុស្សម្នាក់ៗនៅលើពិភពលោកយើងនេះ សុទ្ធតែមានបំណងប្រាថ្នារស់នៅមានសុភមង្គលមានកិត្តិយហស មានការងារល្អធ្វើនៅក្នុងសង្គម ។...
 4. Khemara

  ក្នុងពុទ្ធិឱវាទបានអប់រំកុំឲ្យពោលពាក្យមុសា ។ ចំណែកបុព្វបុរសខ្មែរក៏បានប្រដៅអប់រំកុំឲ្យភូតកុហកដែរ ។ដូច្នេះទើបមានមតិមួយពោលថា « ពាក្យភូតច្រើនចាញ់អា

  ប្រធានៈ ក្នុងពុទ្ធិឱវាទបានអប់រំកុំឲ្យពោលពាក្យមុសា ។ ចំណែកបុព្វបុរសខ្មែរក៏បានប្រដៅអប់រំកុំឲ្យភូតកុហកដែរ ។ដូច្នេះទើបមានមតិមួយពោលថា « ពាក្យភូតច្រើនចាញ់អាត្មា » ។តើពាក្យភូតពីតជាចាញ់អាត្មាមែនដែរឬទេ ? ចូរពិភាក្សាដោយលើកយកអំណះអំណាងក្នុងការរស់នៅ និងក្នុងអក្សរសិល្ប៍មកបញ្ជាក់ ។ សេចក្តីអធិប្បាយ...
 5. Khemara

  មានទស្សនៈមួយពោលថា « ភាសាបាលីសំស្ក្រឹតជាម្តាយនៃភាសាខ្មែរ » ។ តើមតិនេះត្រឹមត្រូវដែរឬទេ ? ចូរពិភាក្សាដោយលើកយកសេចក្តីអះអាងមកបញ្ជាក់ ។

  ប្រធានៈ មានទស្សនៈមួយពោលថា « ភាសាបាលីសំស្ក្រឹតជាម្តាយនៃភាសាខ្មែរ » ។ តើមតិនេះត្រឹមត្រូវដែរឬទេ ? ចូរពិភាក្សាដោយលើកយកសេចក្តីអះអាងមកបញ្ជាក់ ។ សេចក្តីអធិប្បាយ នៅក្នុងសកលលោកយើងនេះគេសង្កេតឃើញប្រទេសដែលនៅភូមិផងក្បែរបងជាមួយគ្នាតែងតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកមកលើគ្រប់វិស័យ ។...
 6. Khemara

  មានពាក្យស្លោកមួយលើកឡើងថា « អានដើម្បីសុខភាពសុខដុមនៃជីវីត » ។

  ប្រធានៈ មានពាក្យស្លោកមួយលើកឡើងថា « អានដើម្បីសុខភាពសុខដុមនៃជីវីត » ។ សេចក្តីអធិប្បាយ ចំណេះដឹងរបស់មនុស្សម្នាក់ៗអាចទទួលបានតាមវិធីច្រើនយ៉ាង ដែលក្នុងនោះរាល់ការអានសៀវភៅនិងអត្ថបទស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ផ្សេងៗក៏ជាប្រភពនៃការចេះដឹងដ៏មានសារៈសំខាន់របស់មនុស្សផងដែរ ។ ការអានស្នាដៃរបស់អ្នកនិពន្ធ កវី...
 7. Khemara

  តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលកំណត់ឧត្តមគតិកវីង៉ុយ ឲ្យស្រែកច្រៀងដោយមិនចេះនឿយហត់ក្នុងការអប់រំទូន្មានកូនចៅ? ចូរបង្ហាញបញ្ហានេះតាមរយៈច្បាប់ល្បើកថ្មីដែលជាស្នាដៃរបស់

  ប្រធានៈ« តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលកំណត់ឧត្តមគតិកវីង៉ុយ ឲ្យស្រែកច្រៀងដោយមិនចេះនឿយហត់ក្នុងការអប់រំទូន្មានកូនចៅ » ? ចូរបង្ហាញបញ្ហានេះតាមរយៈច្បាប់ល្បើកថ្មីដែលជាស្នាដៃរបស់គាត់ ។ សេចក្តីអធិប្បាយ កវីនិពន្ធគឹជាវិស្វករនៃព្រលឹងស្រឡាញ់ប្រយោជនួរួម គិតពីបរិបទក្នុងទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការរស់នៅរបស់មនុស្ស ។...
 8. Khemara

  គេថា « ការភ្ញាក់រឮករបស់ពូហំចំពោះអពើបោកប្រាស់របស់ថៅកែ គឹគ្មានតម្លៃអ្វីសម្រាប់សិក្សារៀនសូត្រទេ » ។តើមតិនេះត្រឹមត្រូវដែរឬទេ ? ចូរពិភាក្សា ។

  ប្រធានៈ គេថា « ការភ្ញាក់រឮករបស់ពូហំចំពោះអពើបោកប្រាស់របស់ថៅកែ គឹគ្មានតម្លៃអ្វីសម្រាប់សិក្សារៀនសូត្រទេ » ។តើមតិនេះត្រឹមត្រូវដែរឬទេ ? ចូរពិភាក្សា ។ សេចក្តីអធិប្បាយ នៅក្នុងរឿងថៅកែចិត្តចោរអ្នកនិពន្ធខំរចនាផ្ទាំងរឿងឡើងប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់...
 9. Khemara

  ជំនឿជាក់លើខ្លួនឯងជាកត្តាជំរុញឲ្យការងារទទួលបានជោគជ័យ ។ ចូរពន្យល់គំនិតនេះដោយលើកយកទស្សនៈនិងជំនឿជាក់របស់ចៅចិត្រក្នុងរឿងកុលាបប៉ៃលិនមកបញ្ជាក់ ។

  ប្រធានៈ ជំនឿជាក់លើខ្លួនឯងជាកត្តាជំរុញឲ្យការងារទទួលបានជោគជ័យ ។ ចូរពន្យល់គំនិតនេះដោយលើកយកទស្សនៈនិងជំនឿជាក់របស់ចៅចិត្រក្នុងរឿងកុលាបបៃលិនមកបញ្ជាក់ ។ សេចក្តីអធិប្បាយ បុគ្គលគ្រប់រូបដែលកើតមកហើយនៅលើលោកសន្និវាសនេះតែងតែមានបំណងចង់បាននូវអ្វីដែលខ្លួនប៉ងប្រាថ្នា...
 10. Khemara

  ទស្សនៈមួយពោលថា « ទ្រឹស្តីព្រះពុទ្ធសាសនា ជួយឲ្យសង្គមខ្មែរបង្កើតបានវប្បធម៌សន្តិភាព » តើទស្សនៈនេះមានន័យដូចម្តេច ? ចូរពន្យល់ដោយលើកឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់។

  ប្រធានបទៈ ទស្សនៈមួយពោលថា « ទ្រឹស្តីព្រះពុទ្ធសាសនា ជួយឲ្យសង្គមខ្មែរបង្កើតបានវប្បធម៌សន្តិភាព » តើទស្សនៈនេះមានន័យដូចម្តេច ? ចូរពន្យល់ដោយលើកឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់ ។ សេចក្តីអធិប្បាយ គ្រប់សាសនាទាំងអស់នៅលើពិភពលោកសុទ្ធតែបានអប់រំមនុស្ស ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើល្អអំពើជាកុលសដែលជាហេតុនាំមកនូវសេចក្តីសុខ...
 11. Khemara

  ទស្សនៈមួយបានលើកឡើងថា « វប្បធម៌សន្តិភាព កើតឡើងតាមរយៈពុទ្ធសាសនា » ។ ចូរបកស្រាយឲ្យបានក្បោះក្បាយ ។

  ប្រធានៈ ទស្សនៈមួយបានលើកឡើងថា « វប្បធម៌សន្តិភាព កើតឡើងតាមរយៈពុទ្ធសាសនា » ។ ចូរបកស្រាយឲ្យបានក្បោះក្បាយ ។ សេចក្តីអធិប្បាយ ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនាធំមួយក្នុងចំណោមសាសនាធំៗដទៃទៀតលើសកលលោក ។ សាសនានេះបានហូរជ្រាបចូលនៅក្នុងអារម្មណ៍អ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរតាមពីសម័យបុរាណកាលមកម្ល៉េះ...
 12. Khemara

  ច្បាប់ព្រះរាជសម្ភារបានចែងថា « ខ្លែងហើរដ្បិតខ្យល់ នាយថ្កើនដ្បិតពេលរក្សាឲ្យសុខ ទ្រព្យគង់ដ្បិតស្រីចេះសំចៃទុកផ្ទះធំស្រណុកដ្បិតភរិយាជា » ។ តើទស្សនៈ

  ប្រធានៈ ច្បាប់ព្រះរាជសម្ភារបានចែងថា « ខ្លែងហើរដ្បិតខ្យល់ នាយថ្កើនដ្បិតពេលរក្សាឲ្យសុខ ទ្រព្យគង់ដ្បិតស្រីចេះសំចៃទុកផ្ទះធំស្រណុកដ្បិតភរិយាជា » ។ តើទស្សនៈខាងលើនេះមានអត្ថន័យអប់រំយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ ? សេចក្តីអធិប្បាយ...
 13. Khemara

  ក្នុងច្បាប់កេរកាលថ្មី កវីក្រមង៉ុយលើកឡើងថា « គួរស្តាយកេរ្តិ៍ម៉ែឪ ភរិយាត្រូវគួរខំត្រាប់ កិរិយាណាខុសច្បាប់ គួរក្រលាប់ក្រលាស់ចោល » ។ ចូរពន្យល់ ។

  ប្រធានៈ ក្នុងច្បាប់កេរកាលថ្មី កវីក្រមង៉ុយលើកឡើងថា « គួរស្តាយកេរ្តិ៍ម៉ែឪ ភរិយាត្រូវគួរខំត្រាប់ កិរិយាណាខុសច្បាប់ គួរក្រលាប់ក្រលាស់ចោល » ។ ចូរពន្យល់ ។ សេចក្តីអធិប្បាយ លោកតាភិរម្យអ៊ូ ហៅង៉ុយ ជាកវីប្រជាប្រិយមួយរូបផ្នែកចម្រៀង សារដៀវ...
 14. Khemara

  តើធនញ្ជ័យ ស៊ឹមនិងចៅចិត្រមានលក្ខណៈសម្បត្តិវិសេសវិសាលរួមគ្នាអ្វីខ្លះ ដែលអាចឲ្យយើងត្រូវយកមកប្រតិបត្តិនោះ ចូរបង្ហាញ ។

  ប្រធានៈ តើធនញ្ជ័យ ស៊ឹមនិងចៅចិត្រមានលក្ខណៈសម្បត្តិវិសេសវិសាលរួមគ្នាអ្វីខ្លះ ដែលអាចឲ្យយើងត្រូវយកមកប្រតិបត្តិនោះ ចូរបង្ហាញ ។ សេចក្តីអធិប្បាយ អក្សរសិល្ប៍ដែលយើងបានសិក្សារាល់ថ្ងៃបានបង្ហាញសកម្មភាពតួអង្គជាច្រើនមានលក្ខណៈល្អអាក្រក់ទៅតាមប្រភេទនៃតួអង្គ...
 15. Khemara

  ច្បាប់ព្រះរាជសម្ភារបានចែងថា « ខ្លែងហើយដ្បិតខ្យល់នាយថ្កើនដ្បិតពលរក្សាឲ្យសុខ ទ្រព្យគង់ដ្បិតស្រីចេះសំចៃទុក ផ្ទះធំស្រណូកដ្បិតភរិយាជា » ។ តើទស្សនៈខ

  ប្រធានៈ ច្បាប់ព្រះរាជសម្ភារបានចែងថា « ខ្លែងហើយដ្បិតខ្យល់នាយថ្កើនដ្បិតពលរក្សាឲ្យសុខ ទ្រព្យគង់ដ្បិតស្រីចេះសំចៃទុក ផ្ទះធំស្រណូកដ្បិតភរិយាជា » ។ តើទស្សនៈខាងលើនេះមានអត្ថន័យអប់រំយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ ? សេចក្តីអធិប្បាយ តាមប្រវត្តិអក្សរសាស្រ្តខ្មែរ...
 16. Khemara

  គេនិយាយថា៖ ប្រទេសមួយដែលមានពលរដ្ឋប្រកប ដោយមនសិការពីតប្រាកដ គឹជាកត្តាជម្រុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍសង្គម ។ ចូរបកស្រាយដោយលើកឧទាហរណ៍ពីសង្គម និងអក្សរសិល្ប៍

  ប្រធានៈ គេនិយាយថា៖ ប្រទេសមួយដែលមានពលរដ្ឋប្រកប ដោយមនសិការពីតប្រាកដ គឹជាកត្តាជម្រុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍសង្គម ។ ចូរបកស្រាយដោយលើកឧទាហរណ៍ពីសង្គម និងអក្សរសិល្ប៍នានាមកបញ្ជាក់ផង ។ សេចក្តីអធិប្បាយ គ្រប់ប្រទេសនីមួយៗតែងតែចង់បាននូវការបង្រួបបង្រួមជាតិ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការឯកភាពជាតិ...
 17. Khemara

  ទស្សនៈមួយបានលើកឡើងថា « ការអប់រំ គឺអភិវឌ្ឍសង្គម » ។តើទស្សនៈខាងលើនេះមានអត្ដន័យយ៉ាងណាខ្លះ ? ចូរបកស្រាយ ។

  ប្រធានៈ ទស្សនៈមួយបានលើកឡើងថា « ការអប់រំ គឺអភិវឌ្ឍសង្គម » ។តើទស្សនៈខាងលើនេះមានអត្ដន័យយ៉ាងណាខ្លះ ? ចូរបកស្រាយ ។ សេចក្តីអធិប្បាយ គ្រប់ប្រទេសនៅលើសកលលោកគេរមែងយកការអប់រំធ្វើជាវិស័យដ៏ធំមួយ សម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សឲ្យមានសមត្ថភាពខ្ពស់ ទាំងបរិមាណទាំងគុណភាព...
 18. Khemara

  មានទស្សនៈមួយពោលថា « ភាសាបាលីសំស្ក្រឹតជាម្តាយនៃភាសាខ្មែរ » ។ តើមតិនេះត្រឹមត្រូវដែរឬទេ ? ចូរពិភាក្សាដោយលើកយកសេចក្តីអះអាងមកបញ្ជាក់ ។

  ប្រធានៈ មានទស្សនៈមួយពោលថា « ភាសាបាលីសំស្ក្រឹតជាម្តាយនៃភាសាខ្មែរ » ។ តើមតិនេះត្រឹមត្រូវដែរឬទេ ? ចូរពិភាក្សាដោយលើកយកសេចក្តីអះអាងមកបញ្ជាក់ ។ សេចក្តីអធិប្បាយ នៅក្នុងសកលលោកយើងនេះ គេសង្កេតឃើញប្រទេសដែលនៅភូមិផងក្បែងរបងជាមួយគ្នា...
 19. Khemara

  រឿងព្រះវេស្សន្តរបានអប់រំសង្គមអ្នកដឹកនាំខ្មែរឲ្យមានគំនិត និងអនុវត្តលទ្ធប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសង្គមរស់នៅ ។ ចូរបកស្រាយមតិខាងលើនេះ ។

  ប្រធានៈ រឿងព្រះវេស្សន្តរបានអប់រំសង្គមអ្នកដឹកនាំខ្មែរឲ្យមានគំនិត និងអនុវត្តលទ្ធប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសង្គមរស់នៅ ។ ចូរបកស្រាយមតិខាងលើនេះ ។ សេចក្តីអធិប្បាយ ក្រោយពីបានសិក្សាស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍បុរាណរឿងព្រះវេស្សន្តរដែលជាស្នាដៃមួយស្ថិតក្នុងចលនាអក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធនិយមរួចមកហើយ...
 20. Khemara

  គេនិយាយថា « សម្បត្តិវប្បធម៌ខ្មែរ ពុំគ្រាន់តែជាបេតិកណ្ឌរបស់ខ្មែរប៉ុណ្ណោះទេតែក៏ជាបេតិកណ្ឌរបស់ពិភពលោក ទាំងមូលទៀតផង » ។ ចូរពន្យល់អោយបានក្បោះក្បាយ ។

  ប្រធានៈគេនិយាយថា « សម្បត្តិវប្បធម៌ខ្មែរ ពុំគ្រាន់តែជាបេតិកណ្ឌរបស់ខ្មែរប៉ុណ្ណោះទេតែក៏ជាបេតិកណ្ឌរបស់ពិភពលោក ទាំងមូលទៀតផង » ។ ចូរពន្យល់អោយបានក្បោះក្បាយ ។ សេចក្តីអធិប្បាយ ជាតិខ្មែរមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីរន្ទីលើសកលលោកត្រង់ខ្មែរមានសម្បត្តិវប្បធម៌ច្រើនសំបូរបែបពាសពេញផ្ទៃប្រទេស...
Top